“Пролетен бал”

05.04.2024 г.

Излез и погледни

какви прекрасни дни!

Сред клони разцъфтели

са птиците запели.

И всеки млад листец,

и всеки бял цветец

към слънцето нагоре

е чашчица разтворил!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за “Пролетен бал”

“БУКВАР ЗА РОДИТЕЛИ”

Детска градина №16 “Горски кът” участва в НП „Заедно за всяко дете” по Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“.

Екипът на детска градина №16 “Горски кът” заедно със СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора създадохме “Буквар за родители”– наръчник, който да влезе в помощ на всеки родител. “Букварът” е разделен на няколко раздела – “Здравно образование”, “Сексуално образование”, “Семейство”, “Дигитален свят” и “Кариерно развитие”, а на всяка страничка има и съвет за родители.

По време на работата по проекта, екипът направи още две книжки в помощ на родителите – “Образованието има смисъл” и “Детската градина – моята първа крачка към училище”

Укрепихме връзката образователна институция-семейство и се надяваме, че мостът по който преминават децата ще бъде стабилен.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за “БУКВАР ЗА РОДИТЕЛИ”

На Сирни Заговезни кукери гониха злото в с. Старозагорски бани.

Прошка искам, прошка давам, понякога и аз ранявам!

Празникът Сирни Заговезни е разпространен в цяла България. В различните краища е наричан с различни имена.

На този ден вярващите трябва да пречистят душите си, да изпълнят с мир и любов сърцата си, за да посрещнат Възкръсналия Христос.

Кукерите от Детска градина 16 “Горски кът” изгониха злите сили, студа и тъмнината. Огласиха със силния звън на чановете парка на с. Старозагорски бани.

Специални благодарности на подкрепящите ни родители, НЧ ” Народно читалище”Христо Ботев-1952″ и педагогическия екип.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за На Сирни Заговезни кукери гониха злото в с. Старозагорски бани.

Деца от ДГ №16 “Горски кът” пресъздадоха традициите на Банго Васил

В навечерието на Банго Василий – Ромската нова година на 12.01.2024 г., децата от ДГ №16 „Горски кът“ и учениците от НУ „Зора“ представиха празнична програма в сградата на Фондация „Етносвят България“ в гр. Стара Загора. Децата от детската градина представиха песни, танци и драматизация за заселването на ромите в българските земи. Учениците представиха обичаите коледуване и сурвакане по традиционен ромски обичай. Прочетоха приказка и показаха, че образованието е ценност, която трябва да се пази и развива.

Благодарим на нашите приятели от танцова формация „Орисия“ с ръководител г-н Господин Вълчев, които представиха модерен танц.

Благодарим на отдел „Образование“ община Стара Загора в лицето на г-жа Галина Краева-Ангелова – младши експерт, г-жа Ваня Георгиева – директор на НУ „Зора“ и педагогическите специалисти. Други специални гости бяха директорите на ДГ №9 „Липа“, гр. Стара Загора – г-жа Мария Господинова, ДГ №55 „Незабравка“, с. Хан Аспарухово – г-жа Донка Стоилова и председателят на Управителния съвет на СНЦ „Свят без граници“- г-н Ганчо Илиев. Родителите наблюдаваха с гордост и интерес децата си.

За всички деца имаше подготвени подаръци от сдружение „Свят без граници“.

Всички много се забавляваха.

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/331565-detsa-presazdadoha-traditsiite-na-bango-vasil-v-stara-zagora?fbclid=IwAR186qfeqRYQWYUcdbu6bYBzRspea6-kfxTtQKZomA3h73SuO0uLhhFWN4k

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Деца от ДГ №16 “Горски кът” пресъздадоха традициите на Банго Васил

Децата от Детска градина №16 „Горски кът“ с. Старозагорски бани бяха специални гости на откриването на Изложба-базар Декупаж с Невена Колева в Народно читалище „Христо Ботев-1952“

Днес 14.12.2023г., децата от 4 група „Зайчета“ бяха поканени за предколедното откриване на изложба-базар Декупаж с Невена Колева в НЧ „Христо Ботев-1952“. Децата с интерес и вълнение разгледаха изложбата изработена от сръчните ръце на Невена Колева, жител на с. Старозагорски бани.

Малчуганите представиха танци и песни на гостите, които присъстваха на изложбата.

Празникът завърши с почерпка, щастливи детски лица и обещание да участваме в следващата изложба.

Много благодарим на Народно читалище „Христо Ботев-1952“ с. Старозагорски бани и се надяваме на общи инициативи за напред!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Децата от Детска градина №16 „Горски кът“ с. Старозагорски бани бяха специални гости на откриването на Изложба-базар Декупаж с Невена Колева в Народно читалище „Христо Ботев-1952“

Децата от детска градина №16 „Горски кът“ стоплиха сърцата на възрастните хора от общинския дом за стари хора в село Старозагорски бани.

Днес 08.12.2023г., децата от детска градина №16 „Горски кът“ с. Старозагорски бани, бяха на гости при възрастните хора от домът за стари хора, който се намира в село Старозагорски бани, подслучай предстоящите коледни празници.

Сръчните ръчички на децата от детската градина бяха направили индивидуални коледни картички за всеки от старите хора. Децата бяха подготвили кратка празнична програма с песни, стихотворения и танци.

Толкова много ги зарадвахме, че видяхме сълзи на умиление в техните очи.

Обещахме да ги посетим отново!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Децата от детска градина №16 „Горски кът“ стоплиха сърцата на възрастните хора от общинския дом за стари хора в село Старозагорски бани.

Детска градина №16 „Горски кът“ на Старозагорски бани разполага с нови съоръжения за игра от 6 декември 2023г.

Галерията съдържа 17 снимки.

Пързалка и интерактивен морски шах са дарение от сдружение „Промяна в поколението“, които правят дарение за деца в неравностойно положение в община Стара Загора за втори път, представлявано от Цветомила Демиркова. Всяко дете получи индивидуален подарък от г-жа Демиркова и … Има още

Още галерии | Коментарите са изключени за Детска градина №16 „Горски кът“ на Старозагорски бани разполага с нови съоръжения за игра от 6 декември 2023г.

Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи -успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“ попроцедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвимигрупи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“

Чрез проведените срещи с родителите се цели намаляване на безработицата и повишаване на доходите на лицата от уязвимите групи. Преодоляване на негативните нагласи към тях и придобиване, повишаване на професионална квалификация и по-добър достъп до социални и здравни услуги. Въвеждането на разяснителни кампании дават положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност. Привличане на родителят като партньор на детската градина и по-добра ефективност в образователният процес.

Проектът оказа своето влияние пряко върху целевата група и спомогна за по редовни посещения на децата в детската градина, което от своя страна спомага за придобиване на по-високо образователно ниво. Голяма част от родители осъзнават нуждата от възпитание и образование още от най-ранна детска възраст.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи -успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“ попроцедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвимигрупи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“

На 10.11. 2021 г се проведе Есенната забава в Горската дъбрава

Днес на нашата врата почука есента. -Гостенко,добре дошла!

ДАТА: 27 октомври 2021 г.

 МЯСТО: ДГ №16 „Горски кът“ – учебна зала

 МОДЕРАТОР:  Мария Господинова

          Г-жа Господинова даде началото на дейностите по проект „Различни, равни, толерантни“ и представи основните цели на проекта : Насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца от различни етноси; съхраняване и развиване на културната идентичност на децата в мултикултурна среда; преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход; сближаване на децата от различни социални групи чрез култура и изкуство; сближаване на деца, родители и педагози чрез съвременни форми за популяризиране на културното наследство.

          Дейностите и методите които ще се прилагат при реализиране на проектната дейност имат за цел да създадат условия за по-успешна социална и трудова реализация на деца от етническите малцинства, които са попаднали или са застрашени да изпаднат в състояние на социално изключване, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и засилване мотивацията за включване в образователния процес, като се осигури позитивна и подкрепяща среда, за  по-лесна адаптация на децата към живота в детската градина.

             Дейностите по проект „Различни, равни, толерантни“ са следните:

  1. Изграждане на позитивна среда в Първа възрастова група със специално обособен кът за родителите – за бърза, лесна и успешна адаптация на децата, които за първи път прекрачват прага на детската градина. Създаване на диплянка с предимствата на детската градина и много снимков материал. – отговорници:  Т. Цанева, Д. Фратева  учители на Първа група
  2. Създаване на клуб „Моето семейство“ – привличане на родителите ката партньори в образованието на децата – беседи със семейството на директор, учители и образователен медиатор, провеждане на анкети сред родителите, какви са  техните виждания, какви са техните виждания за развитие на децата им  –  отговорници: Директор, всички учители по групи и образователен медиатор.
  3. Създаване на клуб „Народни танци“ – включване на народните танци в ежедневието на децата – Разгледаха се постъпилите предложения за хореограф в Клуб „Народни танци“  –  педагогическите специалисти избраха да се сключи договор с г-н Николай Апостолов – „Загорци“ , поради представянето на всички необходими документи и педагогическа правоспособност и добрата подготовка, която децата бяха получели от него за представянето си в изявите на детската градина през изминала учебна година.
  4. Изграждане на  тематични ателиета и съставяне на план от ръководителите им.
  5. Ателие „ Моята родина“ – ръководител: Таня Тотева
  6. Ателие „Бит и занаяти“ – ръководител: Петя Мишонова
  7. Ателие „Приказкотерапия“ – ръководител: Мариела Динева

        Г-жа Господинова пожела успешна реализация на всички проектни дейности.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за