🚗🍀🚦 Национален ден на безопасността на движението по пътищата 🚗🍀

„Светът е толкова голям

и можеш да го опознаеш сам.

И няма нищо страшно и опасно,

когато с правилата си наясно!“

🚗🚦🛴🚲

По случай 29 юни – Национален ден на безопасността на движението по пътищата ДГ №16 „Горски кът“ проведе инициатива в реална обстановка. Под ръководството на директорката на детската градина г-жа Фратева и педагогическите специалисти г-жа Динева, г-жа Колева, г-жа Тотева и г-жа Цанева бе проведена открита ситуация в реална обстановка в центъра на село Старозагорски бани. Част от децата от подготвителните групи демонстрираха безопасно поведение на улицата, показаха своите знания и умения как се пресича безопасно на пешеходна пътека и разпознаването на светлините на светофара.

Децата изпълниха песента „Пази се!“ и стихотворението „По бялата зебра“.

Благодарим за толерантността на всички шофьори, които присъстваха на ситуацията.

Наш дълг е от най-ранна детска възраст да формираме пътна култура у децата и днес се справихме чудесно! 🚗🚦🛴🚲

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за 🚗🍀🚦 Национален ден на безопасността на движението по пътищата 🚗🍀

🌿🌱🍃 ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ 🌿🌱🍃

Децата от Детска градина „Горски кът“ вървяха по пътя на билките.
По повод Еньовден те откриха празника на слънцето, билките и водата с много ритуали, загадки, песни и танци.
Изпълниха стихотворението “Милка-билкарка”, песента “Билка” и танца Еньовси буенек.
💚🩵💛

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за 🌿🌱🍃 ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ 🌿🌱🍃

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – REACT

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Беше реализирано допълнително обучение по български език за децата от детската градина и форми за интензивна работа с родителите:

-“Необходимост от редовно посещение на детска градина”

-“Образованието има смисъл”

-“Основните предизвикателства и причини за липсата на мотивация и нежелание за редовно посещение на детска градина”

-“Права и задължения на родителите в процеса на обучението”

Получената фиансова подкрепа за изпълнението на проекта беше 11 806 лв.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – REACT

“Над горската дъбрава пак Великден се задава”

Тази година пролетта дойде при децата в детска градина № 16 „Горски кът“ отново с много цветя и усмивки.

А те знаят – щом пролетта е вече тук, ще трябва да започнат подготовка за Великден, най- светлия пролетен празник в християнския свят.

И без да се бавят започнаха.

По стар обичай първото боядисано яйце бе в червено, и с него директорката на детската градина сложи кръстче на челцето на всяко дете с наричането да бъде много здраво през годината. Останалите яйца малчуганите боядисаха както е според обичая, като използваха различни природни материали и разнообразни техники.

Тази година отново при подготовката за Великден в детската градина ухаеше на вкусни курабийки приготвени и украсени от децата заедно с техните учители.

Пъстрите символи на Великден  украсиха детската ни градина.

Днес на този светъл празник искаме да Ви благодарим, на всички Вас!  

Благодарим ВИ за ВАШАТА подкрепа и ползотворно партньорство при реализирането на всяка наша инициатива!

Нека Великденските празници ВИ дарят с много надежда и мечти!

Нека в семействата ВИ има мир и разбирателство!

Нека трапезата ВИ бъде пълна и сърцата ВИ изпълнени с любов!

Спокойствие да царува в душите ВИ и здраве нека ВИ крепи!

Весели Великденски празници!

От екипа на Детска градина № 16 „Горски кът“, с. Старозагорски бани.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за “Над горската дъбрава пак Великден се задава”

🌸🌷🌼“Мамо, облечи ме в българска премяна, в детската градина лазарка да стана “…. 🌷🌸🌼

ДГ № 16 “Горски кът” за пореден път доказа , че е пазител на българските традиции и обичаи. Тази година отново деца от детската градина бяха лазарки и пресъздадоха обичая Лазаруване в село Старозагорски бани.
🌺Днес няколко от момичетата от детската градина заедно с директора на ДГ № 16 “Горски кът” г-жа Десислава Фратева и техните учители, с много цвят и настроение тръгнаха на празнична обиколка.
🌸🌷Облечени в гиздави премени, с венчета на главите и слънчеви усмивки малките лазарки играха, пяха и отправиха наричания за здраве и берекет.
🌸🌺🌼С трепет и радост ни приеха на гости и в старческият дом в с. Старозагорски бани. И тук лазарките отправиха благопожелания, пяха и танцуваха, което предизвика сълзи от радост в очите на възрастните хора.
🌷🌺🌸Стопаните, които посетихме, напълниха кошниците на децата с много лакомства. Благодариха на лазарките и екипа на детската градина за старанието, което са вложили за пресъздаване на българския обичай.
🌷🌸🌼🌺🌷🌸🌼🌺🌷🌸🌼🌺🌷🌸🌼🌺🌷🌸🌼🌺🌷🌸🌼🌺🌷🌸🌼🌺🌷🌸

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за 🌸🌷🌼“Мамо, облечи ме в българска премяна, в детската градина лазарка да стана “…. 🌷🌸🌼

“Нито ден без добрина за планетата Земя”

Днес 17.04.2024г. Детска градина №16 “Горски кът” се проведоха добри практики на тема “Нито ден без добрина за планетата Земя”, с подкрепата на фондация “Тръст за социална алтернатива” и РЕЙН България. Детска градина №16 “Горски кът” беше една от шестте избрани детски градини в цяла България.

Децата от детската градина се забавляват и учат, като развиват своите умения за активно учене и изследователски опит.

Тръст за Социална Алтернатива/Trust for Social Achievement подкрепя обмена на опит между учителите в детските градини. Целта е ранното учене да е свързано с ежедневния опит и интереси на децата, и да гради уменията на XXI век.

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност – РЕЙН България, създава условия и възможности за децата да учат, изследват, творят и играят. Възможности за развиване на изследователския дух, експериментирането, независимото търсене на информация и творческия израз на децата.

Основната цел на екологичното възпитание е формиране на правилно научно-обосновано отношение на човек към природата, към протичащите в нея процеси и явления, изграждане на принципи на използване и живот в природата разумно и ползотворно. Човекът е част от природата. Неговото съществуване е зависимо от околната среда.

И не на последно място, специални благодарности на нашите гости, които уважиха поканата ни:

Станимира Димитрова – началник отдел Образование, гр. Стара Загора, Райна Калоянова – старши експерт по предучилищно образование РУО, гр. Стара Загора, Агавни Тахмезян – директор ДГ „Вихрогонче“, с. Конуш, Десислава Стойчева – учител ОУ “Д-р Петър Берон” – село Овощник, Милена Ганева – директор ДГ №26 „Лилия“, с. Хрищени, Кристина Ризанова – учител в ДГ №55 “Незабравка” с. Хан Аспарухово

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за “Нито ден без добрина за планетата Земя”

“Пролетен бал”

05.04.2024 г.

Излез и погледни

какви прекрасни дни!

Сред клони разцъфтели

са птиците запели.

И всеки млад листец,

и всеки бял цветец

към слънцето нагоре

е чашчица разтворил!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за “Пролетен бал”

“БУКВАР ЗА РОДИТЕЛИ”

Детска градина №16 “Горски кът” участва в НП „Заедно за всяко дете” по Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“.

Екипът на детска градина №16 “Горски кът” заедно със СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора създадохме “Буквар за родители”– наръчник, който да влезе в помощ на всеки родител. “Букварът” е разделен на няколко раздела – “Здравно образование”, “Сексуално образование”, “Семейство”, “Дигитален свят” и “Кариерно развитие”, а на всяка страничка има и съвет за родители.

По време на работата по проекта, екипът направи още две книжки в помощ на родителите – “Образованието има смисъл” и “Детската градина – моята първа крачка към училище”

Укрепихме връзката образователна институция-семейство и се надяваме, че мостът по който преминават децата ще бъде стабилен.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за “БУКВАР ЗА РОДИТЕЛИ”

На Сирни Заговезни кукери гониха злото в с. Старозагорски бани.

Прошка искам, прошка давам, понякога и аз ранявам!

Празникът Сирни Заговезни е разпространен в цяла България. В различните краища е наричан с различни имена.

На този ден вярващите трябва да пречистят душите си, да изпълнят с мир и любов сърцата си, за да посрещнат Възкръсналия Христос.

Кукерите от Детска градина 16 “Горски кът” изгониха злите сили, студа и тъмнината. Огласиха със силния звън на чановете парка на с. Старозагорски бани.

Специални благодарности на подкрепящите ни родители, НЧ ” Народно читалище”Христо Ботев-1952″ и педагогическия екип.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за На Сирни Заговезни кукери гониха злото в с. Старозагорски бани.

Деца от ДГ №16 “Горски кът” пресъздадоха традициите на Банго Васил

В навечерието на Банго Василий – Ромската нова година на 12.01.2024 г., децата от ДГ №16 „Горски кът“ и учениците от НУ „Зора“ представиха празнична програма в сградата на Фондация „Етносвят България“ в гр. Стара Загора. Децата от детската градина представиха песни, танци и драматизация за заселването на ромите в българските земи. Учениците представиха обичаите коледуване и сурвакане по традиционен ромски обичай. Прочетоха приказка и показаха, че образованието е ценност, която трябва да се пази и развива.

Благодарим на нашите приятели от танцова формация „Орисия“ с ръководител г-н Господин Вълчев, които представиха модерен танц.

Благодарим на отдел „Образование“ община Стара Загора в лицето на г-жа Галина Краева-Ангелова – младши експерт, г-жа Ваня Георгиева – директор на НУ „Зора“ и педагогическите специалисти. Други специални гости бяха директорите на ДГ №9 „Липа“, гр. Стара Загора – г-жа Мария Господинова, ДГ №55 „Незабравка“, с. Хан Аспарухово – г-жа Донка Стоилова и председателят на Управителния съвет на СНЦ „Свят без граници“- г-н Ганчо Илиев. Родителите наблюдаваха с гордост и интерес децата си.

За всички деца имаше подготвени подаръци от сдружение „Свят без граници“.

Всички много се забавляваха.

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/331565-detsa-presazdadoha-traditsiite-na-bango-vasil-v-stara-zagora?fbclid=IwAR186qfeqRYQWYUcdbu6bYBzRspea6-kfxTtQKZomA3h73SuO0uLhhFWN4k

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Деца от ДГ №16 “Горски кът” пресъздадоха традициите на Банго Васил