ДЕТСКА ГРАДИНА № 16 ГОРСКИ КЪТ, Старозагорски бани е открита през 1977 г. с капацитет за 4 групи по 28 деца. Построена по типов образец със седалище Старозагорски минерални бани – курортно селище с национално значение, разположено сред борови и дъбови дървета.

През 2009 г. детското заведение е включено в мащабен проект – „За децата на Стара Загора с отговорност и любов” – на стойност 650000 лв. Внедрени са мерки за енергийна ефективност и изграден достъп за деца с увреждания.

ДЕТСКА ГРАДИНА № 16 ГОРСКИ КЪТ, Старозагорски бани е единствена санаториална детска градина в Старозагорска област.

Модернизираната сграда всяка година приема своите възпитаници, разпределени в две санаториални и две седмични групи. В санаториалните групи се приемат деца със заболявания на горните дихателни пътища – астма, бронхити, хронични заболявания и възстановяване след пневмонии.

Приемът на деца в ДЕТСКА ГРАДИНА № 16 ГОРСКИ КЪТ, Старозагорски бани е целогодишен, като в санаториалните групи се приемат деца с протокол от ЛК, които са освободени от такса. Във връзка със статута на детското заведение за оздравителните групи е изготвена лечебно-оздравителна програма, съобразена с вида на заболяванията и възрастовите особености на децата.