Децата от Детска градина №16 „Горски кът“ с. Старозагорски бани бяха специални гости на откриването на Изложба-базар Декупаж с Невена Колева в Народно читалище „Христо Ботев-1952“

Днес 14.12.2023г., децата от 4 група „Зайчета“ бяха поканени за предколедното откриване на изложба-базар Декупаж с Невена Колева в НЧ „Христо Ботев-1952“. Децата с интерес и вълнение разгледаха изложбата изработена от сръчните ръце на Невена Колева, жител на с. Старозагорски бани.

Малчуганите представиха танци и песни на гостите, които присъстваха на изложбата.

Празникът завърши с почерпка, щастливи детски лица и обещание да участваме в следващата изложба.

Много благодарим на Народно читалище „Христо Ботев-1952“ с. Старозагорски бани и се надяваме на общи инициативи за напред!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Децата от Детска градина №16 „Горски кът“ с. Старозагорски бани бяха специални гости на откриването на Изложба-базар Декупаж с Невена Колева в Народно читалище „Христо Ботев-1952“

Децата от детска градина №16 „Горски кът“ стоплиха сърцата на възрастните хора от общинския дом за стари хора в село Старозагорски бани.

Днес 08.12.2023г., децата от детска градина №16 „Горски кът“ с. Старозагорски бани, бяха на гости при възрастните хора от домът за стари хора, който се намира в село Старозагорски бани, подслучай предстоящите коледни празници.

Сръчните ръчички на децата от детската градина бяха направили индивидуални коледни картички за всеки от старите хора. Децата бяха подготвили кратка празнична програма с песни, стихотворения и танци.

Толкова много ги зарадвахме, че видяхме сълзи на умиление в техните очи.

Обещахме да ги посетим отново!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Децата от детска градина №16 „Горски кът“ стоплиха сърцата на възрастните хора от общинския дом за стари хора в село Старозагорски бани.

Детска градина №16 „Горски кът“ на Старозагорски бани разполага с нови съоръжения за игра от 6 декември 2023г.

Галерията съдържа 17 снимки.

Пързалка и интерактивен морски шах са дарение от сдружение „Промяна в поколението“, които правят дарение за деца в неравностойно положение в община Стара Загора за втори път, представлявано от Цветомила Демиркова. Всяко дете получи индивидуален подарък от г-жа Демиркова и … Има още

Още галерии | Коментарите са изключени за Детска градина №16 „Горски кът“ на Старозагорски бани разполага с нови съоръжения за игра от 6 декември 2023г.

Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи -успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“ попроцедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвимигрупи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“

Чрез проведените срещи с родителите се цели намаляване на безработицата и повишаване на доходите на лицата от уязвимите групи. Преодоляване на негативните нагласи към тях и придобиване, повишаване на професионална квалификация и по-добър достъп до социални и здравни услуги. Въвеждането на разяснителни кампании дават положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност. Привличане на родителят като партньор на детската градина и по-добра ефективност в образователният процес.

Проектът оказа своето влияние пряко върху целевата група и спомогна за по редовни посещения на децата в детската градина, което от своя страна спомага за придобиване на по-високо образователно ниво. Голяма част от родители осъзнават нуждата от възпитание и образование още от най-ранна детска възраст.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи -успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“ попроцедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвимигрупи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“

На 10.11. 2021 г се проведе Есенната забава в Горската дъбрава

Днес на нашата врата почука есента. -Гостенко,добре дошла!

ДАТА: 27 октомври 2021 г.

 МЯСТО: ДГ №16 „Горски кът“ – учебна зала

 МОДЕРАТОР:  Мария Господинова

          Г-жа Господинова даде началото на дейностите по проект „Различни, равни, толерантни“ и представи основните цели на проекта : Насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца от различни етноси; съхраняване и развиване на културната идентичност на децата в мултикултурна среда; преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход; сближаване на децата от различни социални групи чрез култура и изкуство; сближаване на деца, родители и педагози чрез съвременни форми за популяризиране на културното наследство.

          Дейностите и методите които ще се прилагат при реализиране на проектната дейност имат за цел да създадат условия за по-успешна социална и трудова реализация на деца от етническите малцинства, които са попаднали или са застрашени да изпаднат в състояние на социално изключване, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и засилване мотивацията за включване в образователния процес, като се осигури позитивна и подкрепяща среда, за  по-лесна адаптация на децата към живота в детската градина.

             Дейностите по проект „Различни, равни, толерантни“ са следните:

  1. Изграждане на позитивна среда в Първа възрастова група със специално обособен кът за родителите – за бърза, лесна и успешна адаптация на децата, които за първи път прекрачват прага на детската градина. Създаване на диплянка с предимствата на детската градина и много снимков материал. – отговорници:  Т. Цанева, Д. Фратева  учители на Първа група
  2. Създаване на клуб „Моето семейство“ – привличане на родителите ката партньори в образованието на децата – беседи със семейството на директор, учители и образователен медиатор, провеждане на анкети сред родителите, какви са  техните виждания, какви са техните виждания за развитие на децата им  –  отговорници: Директор, всички учители по групи и образователен медиатор.
  3. Създаване на клуб „Народни танци“ – включване на народните танци в ежедневието на децата – Разгледаха се постъпилите предложения за хореограф в Клуб „Народни танци“  –  педагогическите специалисти избраха да се сключи договор с г-н Николай Апостолов – „Загорци“ , поради представянето на всички необходими документи и педагогическа правоспособност и добрата подготовка, която децата бяха получели от него за представянето си в изявите на детската градина през изминала учебна година.
  4. Изграждане на  тематични ателиета и съставяне на план от ръководителите им.
  5. Ателие „ Моята родина“ – ръководител: Таня Тотева
  6. Ателие „Бит и занаяти“ – ръководител: Петя Мишонова
  7. Ателие „Приказкотерапия“ – ръководител: Мариела Динева

        Г-жа Господинова пожела успешна реализация на всички проектни дейности.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за