На 10.11. 2021 г се проведе Есенната забава в Горската дъбрава

Днес на нашата врата почука есента. -Гостенко,добре дошла!

ДАТА: 27 октомври 2021 г.

 МЯСТО: ДГ №16 „Горски кът“ – учебна зала

 МОДЕРАТОР:  Мария Господинова

          Г-жа Господинова даде началото на дейностите по проект „Различни, равни, толерантни“ и представи основните цели на проекта : Насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца от различни етноси; съхраняване и развиване на културната идентичност на децата в мултикултурна среда; преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход; сближаване на децата от различни социални групи чрез култура и изкуство; сближаване на деца, родители и педагози чрез съвременни форми за популяризиране на културното наследство.

          Дейностите и методите които ще се прилагат при реализиране на проектната дейност имат за цел да създадат условия за по-успешна социална и трудова реализация на деца от етническите малцинства, които са попаднали или са застрашени да изпаднат в състояние на социално изключване, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и засилване мотивацията за включване в образователния процес, като се осигури позитивна и подкрепяща среда, за  по-лесна адаптация на децата към живота в детската градина.

             Дейностите по проект „Различни, равни, толерантни“ са следните:

  1. Изграждане на позитивна среда в Първа възрастова група със специално обособен кът за родителите – за бърза, лесна и успешна адаптация на децата, които за първи път прекрачват прага на детската градина. Създаване на диплянка с предимствата на детската градина и много снимков материал. – отговорници:  Т. Цанева, Д. Фратева  учители на Първа група
  2. Създаване на клуб „Моето семейство“ – привличане на родителите ката партньори в образованието на децата – беседи със семейството на директор, учители и образователен медиатор, провеждане на анкети сред родителите, какви са  техните виждания, какви са техните виждания за развитие на децата им  –  отговорници: Директор, всички учители по групи и образователен медиатор.
  3. Създаване на клуб „Народни танци“ – включване на народните танци в ежедневието на децата – Разгледаха се постъпилите предложения за хореограф в Клуб „Народни танци“  –  педагогическите специалисти избраха да се сключи договор с г-н Николай Апостолов – „Загорци“ , поради представянето на всички необходими документи и педагогическа правоспособност и добрата подготовка, която децата бяха получели от него за представянето си в изявите на детската градина през изминала учебна година.
  4. Изграждане на  тематични ателиета и съставяне на план от ръководителите им.
  5. Ателие „ Моята родина“ – ръководител: Таня Тотева
  6. Ателие „Бит и занаяти“ – ръководител: Петя Мишонова
  7. Ателие „Приказкотерапия“ – ръководител: Мариела Динева

        Г-жа Господинова пожела успешна реализация на всички проектни дейности.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.