За нас

ДЕТСКА ГРАДИНА № 16 ГОРСКИ КЪТ, Старозагорски бани е единствена санаториална детска градина в Старозагорска област.

Модернизираната сграда всяка година приема своите възпитаници, разпределени в две санаториални и две седмични групи. В санаториалните групи се приемат деца със заболявания на горните дихателни пътища – астма, бронхити, хронични заболявания и възстановяване след пневмонии.

Приемът на деца в ДЕТСКА ГРАДИНА № 16 ГОРСКИ КЪТ, Старозагорски бани е целогодишен, като в санаториалните групи се приемат деца с протокол от ЛК, които са освободени от такса. Във връзка със статута на детското заведение за оздравителните групи е изготвена лечебно-оздравителна програма, съобразена с вида на заболяванията и възрастовите особености на децата. Програмата включва:

1. Рационален щадящ дневен режим.

2. Специални закалителни процедури – ежедневни разходки, слънчеви бани, плуване и къпане в басейн през лятото.

3. Изнасяне на режима при възможност на открито.
Тази програма се осъществява от високо квалифициран персонал – учители, помощник-възпитатели и медицинско лице.
Съдържанието, организацията и методиката на възпитателната работа създават условия за пълноценно психическо и физическо развитие и укрепване здравето на децата. Затова спомагат и отличните природни дадености – чист въздух и минерални извори.

Колективът, зает в детското заведение се състои от квалифицирани педагози с богат, дългогодишен опит в работа с деца, защитили професионално-квалификационна степен.
За всички деца е осигурен безплатен транспорт от читалище „Климент Охридски” град Стара Загора и от „Етносвят България” – гр. Стара Загора до детската градина.

Директор на ДЕТСКА ГРАДИНА № 16 ГОРСКИ КЪТ, Строзагорски бани е г-жа Десислава Фратева.