Директор:  ДЕСИСЛАВА ФРАТЕВА

Счетоводител: КОСТАДИНКА ТОДОРОВА

ЗАС: ДЕЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Домакин: НИКОЛИНКА ДРАГИЕВА

Готвач: ДЕЯНА КАРАИВАНОВА

Огняр : ГЕОРГИ ГОРЧЕВ

Медицински специалист :  мед. сестра Елена Димитрова

Разпределение групи – на педагогически и помощен персонал:

   ПЪРВА ГРУПА – група „ Пчелички “

 • Учители : Петя Мишонова – ст. учител
 •                     Румяна Михайлова
 • Помощник-възпитатели : Надя Йорданова и Виолета Енева

 ВТОРА ГРУПА –  „ Усмивки “

 • Учители : Жанет Славова и Таня Тотева
 • Помощник -възпитатели : Златка Енева и  Йорданка Господинова

     ТРЕТА ГРУПА –  „ Калинки “

 • Учители : Татяна Цанева и Пламена Колева
 • Помощник-възпитатели: Янита Иванова и Антония Данева

    ЧЕТВЪРТА   група  „ Зайчета “

 • Учители : Ивилина Иванова и Мариела Динева
 • Помощник-възпитатели : Добринка Димитрова
 • Музикален учител  – Стоян Иванов
 • Хореограф  СНЦ “Орисия” –  Господин Господинов
 • Образователен медиатор  – Мария Къркеланова