Директор:  ДЕСИСЛАВА ФРАТЕВА

Счетоводител: КОСТАДИНКА ТОДОРОВА

ЗАС: ДЕЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Домакин: НИКОЛИНКА ДРАГИЕВА

Готвач: ДЕЯНА КАРАМИНКОВА

Огняр : ГЕОРГИ ГОРЧЕВ

Медицински специалист :  мед. сестра Елена Димитрова

Разпределение групи – на педагогически и помощен персонал:

   ПЪРВА ГРУПА – група „ Усмивки “

 • Учители : Таня Тотева и Жанет Славова
 • Помощник-възпитатели : Румяна Лазарова и Магдалена Николова

 ВТОРА ГРУПА –  „ Калинки “

 • Учители : Татяна Цанева и Десислава Фратева
 • Помощник -възпитатели : Величка Георгиева и  Янита Иванова

     ТРЕТА ГРУПА –  „ Веселите зайчета “

 • Учители : Стоянка Желева и Мариела Динева
 • Помощник-възпитатели: Жанета Тодорова и Виолета Енева

    ЧЕТВЪРТА   група  „ Пчелички “

 • Учители : Петя Мишонова и Ивилина Иванова
 • Помощник-възпитатели : Добринка Димитрова
 • Музикален учител  – Стоян Иванов
 • Хореограф  „Народни танци“ –  Николай Апостолов
 • Образователен медиатор  – Соня Кашерова