“Нито ден без добрина за планетата Земя”

Днес 17.04.2024г. Детска градина №16 “Горски кът” се проведоха добри практики на тема “Нито ден без добрина за планетата Земя”, с подкрепата на фондация “Тръст за социална алтернатива” и РЕЙН България. Детска градина №16 “Горски кът” беше една от шестте избрани детски градини в цяла България.

Децата от детската градина се забавляват и учат, като развиват своите умения за активно учене и изследователски опит.

Тръст за Социална Алтернатива/Trust for Social Achievement подкрепя обмена на опит между учителите в детските градини. Целта е ранното учене да е свързано с ежедневния опит и интереси на децата, и да гради уменията на XXI век.

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност – РЕЙН България, създава условия и възможности за децата да учат, изследват, творят и играят. Възможности за развиване на изследователския дух, експериментирането, независимото търсене на информация и творческия израз на децата.

Основната цел на екологичното възпитание е формиране на правилно научно-обосновано отношение на човек към природата, към протичащите в нея процеси и явления, изграждане на принципи на използване и живот в природата разумно и ползотворно. Човекът е част от природата. Неговото съществуване е зависимо от околната среда.

И не на последно място, специални благодарности на нашите гости, които уважиха поканата ни:

Станимира Димитрова – началник отдел Образование, гр. Стара Загора, Райна Калоянова – старши експерт по предучилищно образование РУО, гр. Стара Загора, Агавни Тахмезян – директор ДГ „Вихрогонче“, с. Конуш, Десислава Стойчева – учител ОУ “Д-р Петър Берон” – село Овощник, Милена Ганева – директор ДГ №26 „Лилия“, с. Хрищени, Кристина Ризанова – учител в ДГ №55 “Незабравка” с. Хан Аспарухово

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.