“БУКВАР ЗА РОДИТЕЛИ”

Детска градина №16 “Горски кът” участва в НП „Заедно за всяко дете” по Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“.

Екипът на детска градина №16 “Горски кът” заедно със СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора създадохме “Буквар за родители”– наръчник, който да влезе в помощ на всеки родител. “Букварът” е разделен на няколко раздела – “Здравно образование”, “Сексуално образование”, “Семейство”, “Дигитален свят” и “Кариерно развитие”, а на всяка страничка има и съвет за родители.

По време на работата по проекта, екипът направи още две книжки в помощ на родителите – “Образованието има смисъл” и “Детската градина – моята първа крачка към училище”

Укрепихме връзката образователна институция-семейство и се надяваме, че мостът по който преминават децата ще бъде стабилен.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.