Обществен съвет

Членове :

  1. Десислава Нанева
  2. Дечко Господинов
  3. Димитрина Димова
  4. Ивелина Иванова