Мисия и визия


МИСИЯ:

 • Осигуряване на качествено образование на 21 век.
 • Създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда за развитие на всяко дете.
 • Подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете.
 • Развитие на детския личностен потенциал, съобразявайки се с динамиката на развитието на детето и културните различия.
 • Поставяне основите на толерантно отношение към междукултурните различия.
 • Интегриране на децата от етническите малцинства към възпитателно- образователния процес в детската градина.
 • Приобщаване на родителската общественост като партньор в дейността на детската градина.

ВИЗИЯ: 

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, уважавано и подкрепяно;
 • Предпочитана среда за 3-7-годишните деца, където се работи за тяхното умствено, физическо, емоционално, личностно и социално развитие;
 • Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация;
 • Средище на хора, които обичат децата и професията си поддържат квалификацията си, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.